Hoạt động chuyên môn

23319021_378196735946359_7865354610423198065_n

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018. Qua Hội thi nhiều giáo viên đẫ thể hiện thành công việc đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt…